Inscripció

El NiFlauers és un festival col·laboratiu sense ànim de lucre i volem que sigui accessible per tothom. És per això que hem creat una finestra de preus per l’entrada al festival de manera que cadascú pugui aportar d’acord amb el que la seva economia li permeti.
La finestra de preus és de 20€ a 30€ al dia des que obrim inscripcions i fins al 21 de juliol. A partir d’aquesta data, la finestra de preus serà d’entre 25€ i 30€ al dia.
També hi ha entrades reduïdes per a menors d’edat, organització i col·laboració, i els músics contractats pel festival.

ENTRADA REDUÏDA