Organització

L’ASSOCIACIÓ ARTSALVATGE

L’associació és de nova creació, es va fundar després de la darrera edició del festival (Ni Flauers Folk 3).  La seva funció és promoure la multidisciplinarietat artística i les cures en l’àmbit artísticosocial. Donar suport als treballs artístics contemporanis que busquin nous llenguatges de comunicació, especialment en les arts tradicionals.

Missió: actuar per promoure la multidisciplinarietat artística i les cures en l’àmbit artísticosocial

Visió: equilibri dinàmic entre la cultura tradicional i contemporània; expressió artística i personal lliure i respectuosa

Valors: espontaneïtat, multidisciplinarietat, autoregulació, art, comunitat, comunicació

contacte: artsalvatge/@/protonmail./com

ORGANIGRAMA

ORGANITZACIÓ

A diferència d’altres festivals on els assistents paguen una entrada per participar dels tallers i concerts programats, al NiFlauers hi ha un grup impulsor que crea l’espai i els recursos perquè després tots els assistents, organitzats en petits grup de treball, s’impliquin en l’organització de cada un dels dies del festival; per tant els mateixos assistents programaran els tallers que s’oferiran i tindran l’opció d’impartir-los. Tot i que hi hagi una comissió de programació que s’encarrega de crear una programació de concerts principals, la resta d’activitats queden a disposició dels assistents, que seran, així, cocreadors del festival.

El NFF4 s’organitza en tres fases: prèvia, preparació i  desenvolupament.

  • En la fase prèvia, el corral de gallines (grup cor del festival) és el grup que impulsa la trobada des de que s’acaba l’edició anterior, i es manté activa durant tot l’any.
  • En la fase preparació, les bèsties materialitzen juntament amb les gallines les tasques de cada comissió. S’activen a la primera trobada participativa, realitzada 4 mesos abans de la realització del festival
  • En la fase desenvolupament, les tribus són les encarregades de l’organització del festival insitu. Cada tribu dinamitza un dels 7 dies. En aquesta fase també hi participen les voluntàries.

Les persones són un focus molt important del festival atès que en ser un festival cooperatiu es genera molta cohesió entre les persones participants i, per tant, una convivència que fa necessària una atenció i un acompanyament. En aquest sentit, hi ha una comissió de cures, una actuació directa en favor de la igualtat de gènere, un protocol d’actuació i una forta voluntat de que el NiFlauers sigui un festival inclusiu per tothom.

També des del punt de vista de gestió econòmica es tenen en compte aquestes premises de cuidar tothom, a través de descomptes per edats, per les persones que més implicació i dedicació han tingut amb el festival, i donant accés lliure als habitants d’Alpens, entre d’altres. Es dóna molt valor al que aporten els músics i en conseqüència es paguen de forma digna sense perdre la perspectiva de que estem en un festival autoorgantizat i popular, i que es vol mantenir un preu d’entrada accessible per tothom.